รับบรรจุ/แพคสินค้า ด้วยเครื่องจักร

Description

รับบรรจุ/แพคสินค้า ด้วยเครื่องจักร

-รับบรรจุชา สมุนไพร แบบมีเชือก/ไม่มีเชือก

-รับบรรจุอาหารเสริม ชา กาแฟ คอลลาเจน